LA PSICOTERÀPIA INTEGRATIVA RELACIONAL

PSICOTERÀPIA INTEGRATIVA

En molts moments de la nostra vida tenim la impressió que alguna cosa en nosaltres “no va bé”, però no sabem definir el que és ni posar-hi paraules. Fins i tot, podem dir-nos a nosaltres mateixos que “no hi ha res”, “això no és important”, “això no m’afecta”. Però quan les nostres emocions no s’adequen a aquest pensament, ens sentim incomplerts. Alguna cosa no és al lloc que hauria de ser.

Richard Erskine va utilitzar el terme de Psicoterapia Integrativa el 1972, a la Uiversitat d’Illinois, amb la intenció d’integrar diferents enfocs psicològics. La TIR contempla diferents perspectives i enfocs (Gestalt, Teràpia Centrada en el Client, Anàlisi Transaccional, Psicoanàlisi, Bioenergètica).

Però, alhora i més important, el terme integrativa es refereix a la integració dins la persona. La psicoteràpia integrativa facilita l’agafar les parts no acceptades d’un mateix de manera que hom pugui integrar-les en un tot complert, que la persona visqui amb la consciència de conèixe’s. La seva conducta, els seus pensaments, les seves emocions i el seu cos no estaran en contradicció ni seran producte de la por. La psicoteràpia integrativa relacional està orientada al canvi de la persona, per tal que pugui entendre’s a ella mateixa d’una forma més clara, tenir una expressió emocional completa i poder alliberar el seu cos.

En aquest context, el terapeuta relacional acompanya amb respecte i presència a la persona en el seu viatge cap a sí mateix. Procura un espai consistent, acceptador i fidel que permet que pugi emegir la història emocional de la persona, proporcionant-li la possibilitat d’entrar en contacte plenament amb el seu ser.

“El terapeuta no pot fer que et desaparegui el dolor,
però et pot ajudar a entendre d’on ve i que te’n puguis protegir”
(Mario Salvador)