Mindfulness

Mindfulness significa consciència plena. És l’energia d’estar conscient en el present.

Utilitzo el mindfulness enfocat com una via d’accés a l’experiència sentida de la persona. Enfocant l’atenció on el nostre cos ens envia, instem a que la informació subcortical emergeixi, i la convidem a mostrar-se, l’observem sense judici, i la integrem a l’avui.

Al mateix temps, el mindfulness és una eina extremadament poderosa capaç de calmar i regular els nostres estats interns. Trobar la calma i el benestar en nosaltres a partir de la pròpia respiració i de la consciència de l’aquí i l’ara.

“Somriu, respira, i ves lentament”

(Thich Nhat Hanh)