LA PERSONALITAT: EL SISTEMA FAMILIAR INTERN

LA PERSONALITAT: EL SISTEMA FAMILIAR INTERN

Les persones solem definir-nos a nosaltres mateixos com a parts. Una part de mi sent… Una part de mi no vol… l’altra part sí….    a personalitat és un constructe, un patró, de maneres de pensar, sentir i comportar-nos (Mario Salvador) que organitzen la idea del Jo.   L’estructura de la personalitat es va configurant en funció de ser acceptats…